filialne obce

 Domček

 

 Národné stretnutie mládeže 2018

Paray le Monial

„Hľa, Srdce, ktoré ľudí tak milovalo, že sa celé vyčerpalo a zničilo, len aby im preukázalo lásku. A miesto chvály nedostáva sa mi od väčšiny ľudí iné ako nevďačnosť, ktorú mi v tejto sviatosti lásky prejavujú svojou neúctivosťou, svätokrádežami, chladom a pohŕdaním. A ešte viac ma bolí to, že to robia srdcia mne zasvätené. Preto žiadam od teba, aby prvý piatok po oktáve Božieho Tela bol zasvätený na oslavu môjho Srdca. V ten deň nech ľudia prijmú sv. prijímanie a nech sa môjmu Srdcu slávnostným odprosením vráti česť pošliapaná urážkami, ktoré boli spôsobené počas môjho vystavenia na oltároch. Ja ti zasa sľubujem, že moje Srdce sa rozšíri a milosťami svojej božskej lásky bohato obdarí tých, ktorí mu prejavia túto poctu a vynasnažia sa, aby ju preukazovali aj iní."

/Zjavenie M.M. Alacoque/